Εως 30 Απριλίου η ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ (αλλά και προς τα άλλα ταμεία)

Λιγότερο από έναν μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον ΟΑΕΕ, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 2 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου.

Για το ΙΚΑ, οι αιτήσεις ξεκίνησαν χθες, και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς κατατέθηκαν 1.500 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών άνω των 150 εκατ. ευρώ. Βάσει της εγκυκλίου που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας, ειδικά για τον ΟΑΕΕ, στη διαδικασία ρύθμισης εντάσσονται οφειλές έως τις 31/12/2014, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις 2/3/2015, δηλαδή οφειλές που αφορούν την περίοδο απασχόλησης έως 31/1/2015. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το δώρο Χριστουγέννων 2014, στους φορείς που προβλέπεται η καταβολή του. Επίσης, εντάσσονται οι καθυστερούμενες οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, καθώς και οφειλές που μέχρι τις 2/3/2014 ήταν ενταγμένες σε υφιστάμενα προγράμματα ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση. Τέλος, εντάσσονται και οι οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αυτοδίκαια, μεταφέρεται στη νέα ρύθμιση, το υπόλοιπο της οφειλής, όσων έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν.3943/2011, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί εντάσσονται στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, έχουν όμως τη δυνατότητα υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι τις 30/4/2015.

Οφειλέτες του ΟΑΕΕ που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και οφειλέτες – ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα κατά το 2014, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση μετά την πάροδο του 12μηνου αναστολής αναγκαστικών μέτρων και οπωσδήποτε μέχρι 31/3/2016. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον πληρούνται οι όροι της και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, το αρμόδιο ταμείο χορηγεί στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Τα ευεργετήματα που καρπώνονται οι οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους και καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, είναι τα εξής:

• Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων.

• Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

• Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει καταβληθεί η πρώτη δόση.

• Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Οι οφειλέτες τίθενται εκτός ρύθμισης σε περίπτωση:

• Καθυστέρησης πέραν της μιας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

• Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικού οργανισμούς, η εξόφληση ή η ρύθμιση γίνεται ανά ασφαλιστικό οργανισμό.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image