Ε9-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ οδηγίες για την πρόσβαση στα δικαιώματα που αφορούν σε σύζυγο, ανήλικα και ενήλικα τέκνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΎΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Για την αποφυγή παρερμηνειών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών διευκρινίζεται ότι:

α) Σε ό,τι αφορά στη σύζυγο, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXISnet, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή, με τους κωδικούς του συζύγου της. Από τη στιγμή που αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς, να εισέλθει στην εφαρμογή. Εάν καταχωρηθεί στο μητρώο του Taxis, διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο), τότε διακόπτεται η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού στη σύζυγο με τους κωδικούς του συζύγου, ούτε έχει αυτή πρόσβαση στην προσωποποιημένη της πληροφόρηση.

β) Η δήλωση στοιχείων ακινήτων του ανήλικου τέκνου, υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου – εφόσον διαθέτει. Διαφορετικά ο υπόχρεος γονέας, με τους προσωπικούς του κωδικούς, εφόσον έχει δηλώσει τον Α.Φ.Μ. του ανήλικου τέκνου ως προστατευόμενο, στη δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. 2014, μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σημειώνουμε, ότι μέχρι σήμερα από τις 14.11.2014 (άνοιγμα αρχικών / τροποποιητικών Εν.Φ.Ι.Α.) 5.155 υπόχρεοι έχουν διαχειριστεί την εικόνα των ανήλικων τέκνων τους.

γ) Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TAXISnet.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης, με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου και να επιλέξει να διαχειριστεί όχι μόνο την «εικόνα» του, αλλά και της συζύγου ή/και των ανήλικων τέκνων του (εφόσον αυτοί δε διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TAXISnet), μέσω της κατωτέρω σχετικής οθόνης:

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image