ΙΚΑ Ε10/6/22.07.2015 Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.

ΙΚΑ Ε10/6/22.07.2015
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση :Πειραιώς 28

10437 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 22 / 07 / 2015

Αριθμ. Πρωτ. Ε10/6

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

1.Όλα τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. Περ/κά ΚΕΑΟ Αθήνας και Πειραιά

3. Περ/κά ΚΕΑΟ Θεσ/νίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γρ. κ. Διοικητή

2.Γρ.κ.κ. Υποδ/των

3.Γρ.Γενικών Δ/ντών

4.Επιτροπή Διαχείρισης

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

5.Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΠΣ/ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

6.Ανάδοχο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

7.Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015»

Σχετ.: 1) Γενικό Έγγραφο Ε10/3/30-06-15 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2) Γενικό Έγγραφο Ε10/4/10-07-15 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

3) Γενικό Έγγραφο Ε10/5/16-07-15 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Γενικών Εγγράφων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μας, σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/07/2015.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image