Ισχύουσες Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων

Ενημερωθείτε για όλες τις υφιστάμενες ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & διαβάστε πληροφορίες για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από την Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .

Ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr  αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε.

Σκοπός του είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το ΥΠΟΙΑΝ, δηλαδή τον Επενδυτικό Νόμο και τις ενισχύσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Παράλληλα, αποτελώντας την είσοδο σε Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr φιλοξενεί το Νομοθετικό Πλαίσιο για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και παρέχει σε κωδικοποιημένη μορφή την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από άλλους φορείς παρέχονται από την ιστοσελίδα www.espa.gr.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image