Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/19563/17.9.2014 καθορίζονται οι ώρες εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.

3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.

3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.

4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.

5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image