Και ηλεκτρονικά η αποστολή δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση των ισολογισμών

Η νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ» δέχεται και δικαιολογητικά για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων .

Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του ΓΕΜΗ η ανωτέρω υπηρεσία που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα έχει την δυνατότητα να δεχθεί τα δικαιολογητικά για την δημοσίευση των Ισολογισμών.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

http://www.businessportal.gr/

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε μετά από απόφαση και δαπάνες της ΚΕΕ, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στο Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο και την ενέκρινε.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (K1-802/23.3.2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011).

Προσωρινά και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών με ψηφιακή υπογραφή, τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά θα αναβαίνουν σε μορφή pdf και θα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και σε έντυπη μορφή (με κατάθεση στο πρωτόκολλο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή).

Άμεσα διαθέσιμες είναι οι αιτήσεις για υποβολή δικαιολογητικών
α) οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών κλπ) και 
β) αλλαγής διευθύνσεως γραφείων.

Ωστόσο κατά την προσπάθεια πολλών εταιριών να εγγραφούν στην υπηρεσία παρατηρήθηκαν μικροπροβλήματα .
Τέλος  η πρόσβαση στα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ετήσιο κόστος 15 ευρώ που καταβάλλεται ως ετήσια συνδρομή.

Η πληρωμή συνδρομής σας εξασφαλίζει διάθεση του συστήματος για έναν χρόνο, με το πέρας του οποίου θα πρέπει να ξαναπληρώσετε το ετήσιο τέλος.

Για να υποβάλλετε μία νέα αίτηση, από τις διαθέσιμες για την νομική σας μορφή, θα πρέπει πρώτα να πληρώσετε την τρέχουσα ετήσια συνδρομή πρόσβασης στο ΓΕΜΗ  μέσω πιστωτικής κάρτας.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image