Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ – Ισχύει από ΔΕΥΤΕΡΑ 20/7 και όχι από σήμερα 16/7/2015 σύμφωνα με Δ.Τ.αργά το απόγευμα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4334/16-7-2015, οι μεταβολές στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) οι οποίες έχουν έναρξη εφαρμογής από σήμερα 16/7/2015 αφορούν:

  • Μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΙ σε άλλο συντελεστή ΦΠΑ. Για να δείτε το παράρτημα πατήστε εδώ.
  • Καθιέρωση συντελεστή ΦΠΑ 6% αντί 6,5% που ίσχυε.

(Σημ.: Από τις απαλλαγές του ΦΠΑ (άρθρο 22) εξαιρούνται τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.)

‘Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των αλλαγών σημειώνουμε ότι από την σημερινή έναρξη ισχύος εξαιρούνται:

  • Η κατάργηση της μείωσης των συντελεστών στα νησιά που θα εφαρμοστεί από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
  • Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα που θα εφαρμοστεί από 1.10.2015.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την έναρξη ισχύος των μετατάξεων των ειδών σε νέους συντελεστές που ισχύει από σήμερα 16/7/2015, ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό προκαλεί σημαντικές δυσλειτουργίες στην τιμολόγηση αυτών των ειδών μιας και θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα όλα τα μηχανογραφικά συστήματα με τις παραπάνω αλλαγές.

16/7/2015

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges