Νέα “ευέλικτη” εταιρική μορφή. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία” (Ι.Κ.Ε.)


Έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής («Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»)

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2011 το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής («Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία»).

Στη σχετική ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2477 έχει αναρτηθεί το σχέδιο νόμου καθώς και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Στην πρόσκληση διαβούλευσης, ο αναπληρωτής  υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης, επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Η δημιουργία νέας εταιρικής μορφής («Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία») που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αποτελεί κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου για την άρση επιχειρηματικών εμποδίων, που βρίσκεται στο στάδιο τελικής επεξεργασίας.

Το εταιρικό δίκαιο που προορίζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες προχωρούν σε νέες ρυθμίσεις, που διακρίνονται για την απλότητά τους.

Ακολουθώντας την τάση στην οποία εγγράφεται και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό τύπο εταιρίας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση («Societas Privata Europaea»), το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Η νέα εταιρία θα είναι κεφαλαιουχική, εκ του νόμου εμπορική, με νομική προσωπικότητα, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης, ορισμένης διάρκειας, με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία. Χαρακτηριστικό της θα είναι η ευρύτατη δυνατότητα ποικίλων καταστατικών διαμορφώσεων και η ανάμειξη συμβολαιογράφου θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτου. Βασική της καινοτομία είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο, με σκοπό την αξιοποίηση των κάθε είδους εισφορών των εταίρων και βέβαια  θα είναι ενταγμένη στο σύστημα του ΓΕΜΗ και της απλοποιημένης ίδρυσης μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, ενώ θα είναι κατάλληλη για να λειτουργήσει σε διεθνές περιβάλλον.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου».

Μπορείτε να διαβάσετε όλη το σχέδιο και την ενημέρωση μεταβαίνοντας στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία  – Διάγραμμα ρυθμίσεων

Ενημερωτικό σημείωμα για την εισαγωγή νέας εταιρικής μορφής

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image