Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.04.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.04.2016)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ         Αρ. Φύλλου 78           26 Απριλίου 2016

___________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image