ΟΑΕΕ – Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2014 των συνταξιούχων του στην ιστοσελίδα του

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2014 των συνταξιούχων του στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                      Αθήνα 15.05.2015

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΟΑΕΕ

ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2014 των συνταξιούχων του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο πεδίο «Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων ΟΑΕΕ».

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων οικ. έτους 2015 με χρήση του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image