ΟΑΕΕ ρύθμιση οφειλών που είναι ληξιπρόθεσμες από 1/4 και μετά (1ο Δίμηνο 2015) με αίτηση έως 2/6/2015

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 8/4.5.2015
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

Αθήνα, 04/05/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/44/717165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
OAEE
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες :Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο :210-5285598

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8

Θέμα :« Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.»

Σχετικά : Η διάταξη του άρθρ. 19 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ ΤΑ΄/αρ. φύλλου 44/29.04.2015)

Με την πιο πάνω σχετική διάταξη παρατείνεται η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και τις 02.06.2015.

Με τη νέα διάταξη εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες, κατά την 01/04/2015, οφειλές (και 1ο δίμηνο 2015).

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο, οι όροι απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας την καθυστέρηση έως ένα μήνα, τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, έναντι της μίας που ίσχυε με την αρχική διάταξη. Οι πέραν της μίας καθυστερούμενες δόσεις (δεύτερη και τρίτη) προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Οι νέοι όροι απώλειας ισχύουν και για τους ήδη ενταχθέντες στη ρύθμιση.

Τέλος, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από σχετική αίτηση και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύει η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 όπως έχει εξειδικευτεί με την αριθμ. 5/2015 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν ήδη προχωρήσει οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα και τον Ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image