ΟΓΑ – οικογενειακά επιδόματα: Προθεσμία έως 15/01 για την αίτηση Α21

Περιθώριο έως τις 15 Ιανουαρίου 2016, έχουν όσοι πολίτες θεωρούν ότι δικαιούνται οικογενειακών επιδομάτων, για το τρέχον έτος, να υποβάλλουν την απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση Α21

Μόνο τότε, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί, αφού πρώτα οι υπηρεσίες του ΟΓΑ, ελέγξουν και εγκρίνουν την αίτηση. Εάν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία, χωρίς να υποβληθεί η εν λόγω αίτηση, τότε χάνεται το συγκεκριμένο δικαίωμα. Σημειώνεται ότι η σημερινή καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, αφορούσε εκείνους τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν προλάβει να υποβάλλουν την αίτηση Α21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2015 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image