Οδηγός συνταξιοδότησης στο παρά πέντε της χρονιάς

Ποιοι μπορούν ακόμη και τις επόμενες τρεις εργάσιμες ημέρες να υποβάλλουν αιτήσεις. Τι προβλέπουν οι διατάξεις για πρόωρη θεμελίωση σύνταξης. Τι ισχύει για το δημόσιο και τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Τρεις μόνο εργάσιμες ημέρες απέμειναν σε όσους επιθυμούν – και δικαιούνται – να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση.

Πρόκειται για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων «παλαιών» (που πρωτοασφαλίστηκαν έως το 1992) αλλά και κάποιων «νέων» (που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993), που μπορούν εκμεταλλευόμενοι μεταβατικές διατάξεις νόμων που ισχύουν από το 2010 και μετά, να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2018.

Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που μπορούν, και σύμφωνα με τους ειδικούς, τους συμφέρει, να εκμεταλλευτούν την «μεταβατική περίοδο» του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία εκπνέει στο τέλος του 2018, προκειμένου να διατηρήσουν ένα μέρος της προσωπικής τους διαφοράς.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ακύρωσε της μειώσεις των συντάξεων και επανέφερε τις διατάξεις του νόμου του 2016, εάν η νέα σύνταξη υπολείπεται πάνω από 20% από την σύνταξη που οι δικαιούχοι προσδοκούσαν να λάβουν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, τότε θα διατηρηθεί το 25% αυτής της διαφοράς.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, στις ομάδες όσων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, εντός των λίγων 24ωρων που απομένουν έως την εκπνοή του έτους, συγκαταλέγονται ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα όσοι ήταν ασφαλισμένοι:

-Σε ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν το 62ο έτος. Αυτοί δικαιούνται εφόσον υποβάλλουν την αίτησή τους εντός του 2018, μειωμένη σύνταξη.

-Στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με τουλάχιστον 25 χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνουν το 62ο έτος (θα λάβουν μειωμένη σύνταξη). Αντίστοιχα και όσοι άνδρες έχουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης έως το 2012.

-Σε ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν τα 67 (πλήρη σύνταξη).

-Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011 και το 2012 (μειωμένη).

-Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011.

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα που συμπληρώνουν το 2018 το 62ο έτος της ηλικίας τους (πλήρη σύνταξη).

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012 και 56 ετών και 6 μηνών λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31η/12/2013 και είναι 58 ετών και 9 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και είναι 60 ετών και 9 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και είναι 59 ετών και 6 μηνών θα πάρουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%. Εάν τα ίδια ένσημα συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και είναι 61 ετών και 6 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Εάν τα ένσημα συμπληρώνονται μετά την 1/1/2015 και είναι 60 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%, ενώ εάν είναι 62 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 62 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη. Εάν είναι 67 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα, εάν έχουν 40 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένα τα 62 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη, όπως πλήρη σύνταξη μπορούν να λάβουν ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ασφάλισης (3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά) εφόσον συμπληρώνουν τα 62 έτη.

Το Δημόσιο

Στο Δημόσιο, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν έως την ερχόμενη Δευτέρα, μεταξύ άλλων, οι:

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2016 (πλήρη σύνταξη). Όσοι είχαν 25 έτη το 2011, πρέπει να έχουν συμπληρώσει 36 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2016. Εάν είχαν 25 έτη το 2012, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 59ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2017.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον συμπληρώσουν 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και 62 ετών (μειωμένη).

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών (πλήρη).

-Γονείς με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 50 ετών (πλήρη σύνταξη). Αντίστοιχα με ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2011, eφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα 52 θα λάβουν πλήρη σύνταξη, ενώ αν είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 55 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι σε ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012) και 58 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αν τα βαρέα συμπληρώθηκαν μετά την 1/1/2013) το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη εντός του 2018 είναι τα 60 έτη.

Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Δυνατότητα συνταξιοδότησης και μάλιστα με πλήρη σύνταξη, εντός των επόμενων λίγων εργάσιμων ημερών που απομένουν έως το τέλος του 2018, έχουν και ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ ή το πρώην ΕΤΑΑ εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας των 62 ετών.

Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μπορούν επίσης να λάβουν οι εξής κατηγορίες:

-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών (πλήρη).

-Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 και είναι 61 ετών (πλήρη).

-Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα ανά περίπτωση κατοχυρωμένα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη σύνταξη και 55, 57 ή 60 για πλήρη. Αντίστοιχα, μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το 50ο έτος της ηλικίας τους θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image