Οι 5 κορυφαίες χώρες -προορισμοί για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία αποκαλύπτει έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), σχετικά με τις 5 κορυφαίες χώρες-προορισμού για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα κατά την περίοδο 1988-2012.

Στην προδημοσίευση των πρώτων πορισμάτων της έρευνας, προκύπτει συνεχής αύξηση του μεριδίου και της σημασίας των γειτονικών χωρών, με ταυτόχρονη υποχώρηση της συμμετοχής στο εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας, παραδοσιακών εμπορικών εταίρων της χώρας στο δυτικό κόσμο.

Εξίσου, σημαντικό στοιχείο που επιβεβαιώνεται από την έρευνα του ΠΣΕ, είναι ότι οι Έλληνες Εξαγωγείς διεισδύουν ολοένα και περισσότερο σε νέες αγορές, διαφοροποιώντας το πελατολόγιό τους και μειώνοντας την εξάρτησή τους από μερικές μόνο οικονομίες του κόσμου.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 1988, οι 5 πρώτες αγορές (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) απορροφούσαν το 64% των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), ενώ πέρυσι οι αντίστοιχες χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Τουρκία), ποσοστό μόλις 38%.

Σημείωσεις για το Διάγραμμα:

1. Το Διάγραμμα απεικονίζει τους πέντε πρώτους πελάτες των Ελληνικών εξαγωγών κατά την περίοδο 1988 – 2012.
2. Το όνομα της χώρας – πελάτη εμφανίζεται στο έτος που αλλάζει η κατάταξη. Για παράδειγμα, τη τρίτη θέση καταλαμβάνει το 1988 η Γαλλία που την διατηρεί μέχρι το 1993. Το 1994 3ος πελάτης γίνεται το Η.Β. που την διατηρεί μέχρι το 2006. Το 2007 τη 3η θέση καταλαμβάνει η Βουλγαρία που την διατηρεί μέχρι το 2008, τη διετία 2009 – 2010 η Κύπρος και τη διετία 2011 – 2012 πάλι η Βουλγαρία.
3. Καθ’ όλη την περίοδο 1988 – 2010, 1ος πελάτης είναι η Γερμανία. Όμως το 2011 και 2012 πρώτη χώρα – πελάτης αναδεικνύεται η Ιταλία με μικρή υπεροχή έναντι της Γερμανίας.
4. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των Ελληνικών εξαγωγών που απορροφούν οι πέντε πρώτοι πελάτες διαδοχικά μειώνεται (από 64% το 1988 περιορίζεται σε 38% το 2012). 

Σύμφωνα, με την έρευνα του ΠΣΕ, την τελευταία 25ετία, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στις 5 πρώτες θέσεις των αγορών προς τις οποίες εξάγει προϊόντα (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) η Ελλάδα, με αποτέλεσμα, σε σχέση με το 1988, να υπάρξει ανανέωση κατά τα 3/5.

Ως πρώτο σημείο καμπής αναφέρονται τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια και ειδικά στη Βουλγαρία, ενισχύουν τη σημασία και τη θέση της γειτονικής χώρας στο χάρτη των εξαγωγών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά το ποσοστό των 5 χωρών υποχωρεί κάτω από το 50% το 1996, έτος διολισθήσεων της δραχμής έναντι των υπολοίπων νομισμάτων, ενώ το «φράγμα» του 40% διασπάστηκε καθοδικά το 2012.

Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη σταθερότητα παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ (μεταξύ 4-6% του συνόλου των εξαγωγών, εξαιρουμένων πετρελαιοειδών), το μερίδιο των οποίων από το 2003 και έπειτα δεν επαρκεί για να τις κατατάξει μεταξύ των 5 κορυφαίων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα. Αντίθετα, έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται για τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, που κυμάνθηκαν στην εν λόγω περίοδο από 9% το 1988 (3η θέση) στο 4% του συνόλου των εξαγωγών, μετά το 1999 και ως το 2004, οπότε και έπαψε να εμφανίζεται μεταξύ των 5 κορυφαίων αγορών.

Αλλαγές, ωστόσο, υπήρξαν και στην κορυφή της κατάταξης, όπου η διαχρονική πρωτοκαθεδρία της Γερμανίας, τερματίζεται το 2011, οπότε και την προσπερνά η Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1988, οι δύο αυτές χώρες απορροφούσαν το 40% (Γερμανία 26% και Ιταλία 14%) των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), ποσοστό το οποίο αυξήθηκε στο 44% τη διετία 1991-1992 (Γερμανία 26% και Ιταλία 18%). Έκτοτε, τα ποσοστά της συμμετοχής του στις ελληνικές εξαγωγές μειώνονται συνεχώς, για να περιοριστούν στο 22% σωρευτικά το 2012.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί η ταχύτατη αναρρίχηση της Τουρκίας στις 5 πρώτες θέσεις της κατάταξης μετά το 2012. Μάλιστα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, η γειτονική χώρα αποτελεί πλέον την υπ’ αριθμόν 1 αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, τόσο για το σύνολο του 2012, όσο και στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Χαρακτηριστική είναι και η άνοδος του Γιβραλτάρ στην 4η θέση της κατάταξης από τις αρχές του χρόνου, εκτοπίζοντας από τη λίστα την Κύπρο.

 Κατεβάστε το αναλυτικό δελτίο τύπου εδώ.

 

Παρόμοια Άρθρα