Ο.Α.Ε.Δ. 30-12-2015 Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016.

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθ. Πρωτ.: 105254/30-12-2015
Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΡ. ΔΙΑΤ: 5 έτη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : 2

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8

Τράχωνες

Πληροφ.:, Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ, Β.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Σ. ΚΙΑΜΟΣ , Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τηλ.:210-9989066,219989198, 219989235, 210-

998906, 210-9989052

Αθήνα :

Αριθ. Πρωτ.: 105254/30-12-2015

ΠΡΟΣ : 1) Περ/κές Δ/νσεις ΟΑΕΔ

2) ΚΠΑ 2

3) Ανταποκριτές (μέσων των

αρμόδιων ΚΠΑ 2)

ΘΕΜΑ: Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016

Δείτε την απόφαση εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image