Ο.Α.Ε.Ε. – θετική αλλαγή η καταβολή επιδόματος μητρότητας για τέσσερις μήνες πιθανότατα από 1/1/15

Επίδομα μητρότητας, ύψους 150 ευρώ τον μήνα, για τέσσερις μήνες, θα δικαιούνται από το 2015 και οι νέες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ. Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να κάνει αποδεκτό αίτημα της διοίκησης του Οργανισμού για την αποκατάσταση μιας αδικίας ετών, καθώς όλα τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών καταβάλλουν αντίστοιχο επίδομα. Τον περασμένο Οκτώβριο μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας στις γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) έπειτα και από παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, το ύψος του επιδόματος μητρότητας θα είναι 150 ευρώ και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 4 μηνών στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που είναι άμεσα ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ.Βάσει των υπολογισμών της διοίκησης του Ταμείου, η ετήσια επιβάρυνση δεν θα ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του Οργανισμού, περίπου 3.000 ασφαλισμένες ετησίως θα μπορούν να λάβουν την οικονομική αυτή ενίσχυση.

Μιλώντας στην «Κ» η διοικήτρια του ΟΑΕΕ, Γωγώ Κωτίδου, υπογραμμίζει ότι με την απόφαση αυτή διορθώνεται μια χρόνια αδικία προς τις γυναίκες ασφαλισμένες στο Ταμείο, καθώς το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες μητέρες – ασφαλισμένες των Ταμείων των μισθωτών αλλά και του ΕΤΑΑ. Μάλιστα, στο ΕΤΑΑ, με την υπουργική απόφαση που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2014 και μετά, το ύψος του επιδόματος ορίστηκε σε 200 ευρώ τον μήνα, για 4 μήνες. Σύμφωνα με την κ. Κωτίδου, από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΕ (η θητεία του οποίου έλαβε 4μηνη παράταση) προτάθηκε το ύψος του επιδόματος να καθοριστεί στα 150 ευρώ, καθώς στο Ταμείο ισχύει ήδη μια παροχή μητρότητας. Αυτή προβλέπει την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού, για τις γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες στον Οργανισμό.

Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.

Στην περίπτωση δε, που θα υπάρξει νέος τοκετός πριν από τη λήξη του πρώτου 12μηνου τότε θα αρχίζει νέο χρονικό διάστημα από τον επόμενο μήνα του δεύτερου τοκετού και μετά.

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι νέες μητέρες να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΟΑΕΕ.

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ θα προβαίνει στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφού διαπιστώνει την τήρηση όλων των προϋποθέσεων θα καταβάλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, την παροχή.

Η απόφαση αναμένεται να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου και για τους τοκετούς που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η αίτηση για χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός 6 μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

Πηγή: Καθημερινή

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image