!!!!! Ο.Γ.Α. – Προθεσμία Υποβολής Α21 έτους 2015.

Δελτίο Τύπου (Τρίτη – 05/01/2016)
Προθεσμία Υποβολής Α21 έτους 2015.

Ο.Γ.Α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

http://www.oga.gr

5/1/2016

Προθεσμία Υποβολής Α21 έτους 2015

– Οικογενειακά Επιδόματα

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.

Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

Από Τον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image