Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμή Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2016.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πληρωμή Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2016

Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι παρακάτω πληρωμές άμεσων ενισχύσεων συνολικού ύψους 931,7 εκ. ευρώ:

α) η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%), ύψους περίπου 361 εκ. ευρώ σε 621.904 δικαιούχους,

β) η πράσινη ενίσχυση ύψους 555 εκ. ευρώ σε 622.674 δικαιούχους και

γ) η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 15,5 εκ. ευρώ σε 40.754 δικαιούχους.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016, όπως έχει προγραμματιστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ. καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κ.α.), του LEADER και των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 13:00 και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) από τις 09:00 έως τις 18:00. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στον σύνδεσμο https://iris.gov.gr/  (πρόσβαση απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr ) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image