Περιουσιολόγιο χωρίς τιμαλφή και έργα τέχνης ?

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Τι πρέπει να δηλωθεί από το επόμενο έτος στο περιουσιολόγιο

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού, ακίνητα, αλλά και κεφάλαια στο εξωτερικό, καθώς και όλα τα δεδομένα που έχει η εφορία θα δηλωθούν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που τίθεται σε εφαρμογή το 2017 από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, το προσεχές διάστημα και πριν από το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί η σχετική διάταξη στη Βουλή, με την οποία θα υποχρεώνονται όλοι οι Ελληνες φορολογούμενοι να δηλώσουν το εισόδημά τους διεθνώς στο περιουσιολόγιο, καθώς και συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού, τα ακίνητα που διαθέτουν στην αλλοδαπή, καθώς και χρηματικά ποσά που διατηρούν στο εξωτερικό. Ακόμη και αν δεν δηλωθούν από τους ίδιους στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η φορολογική διοίκηση θα ζητήσει όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων από τις 84 χώρες όπου υπάρχει σχετική συμφωνία.

Τα στοιχεία αυτά θα προστεθούν στην ηλεκτρονική μερίδα των φορολογουμένων και, αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, θα καλούνται να τα διορθώσουν, κάτι που θα πράττουν σε ετήσια βάση εφόσον υπάρχει μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων. Οπως τονίζει το ίδιο στέλεχος, θα δημιουργηθεί στο Taxis ειδική φόρμα στην οποία θα μεταφερθούν για κάθε φορολογούμενο τα δεδομένα που έχει η εφορία, όπως ακίνητα, σκάφη, αυτοκίνητα, συμμετοχή σε εταιρείες, τραπεζικούς λογαριασμούς, στοιχεία τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να επιβεβαιώσει ο φορολογούμενος, ενώ θα πρέπει να προσθέσει όσα δεν περιλαμβάνονται.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα να συμπεριληφθούν στο περιουσιολόγιο τιμαλφή, χρηματικά ποσά που βρίσκονται στα «στρώματα» και έργα τέχνης. Η αξία των πολύτιμων αντικειμένων δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου θα μείνουν εκτός του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Πώς συμπληρώνεται

• Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα καταγράψει μέσω των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στα έντυπα Ε1 και Ε9 και αφορούν ακίνητα, πισίνες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και συμμετοχές σε εταιρείες.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία με τα στοιχεία που υπάρχουν για κάθε φορολογούμενο. Συγκεκριμένα, θα γνωστοποιήσουν στις φορολογικές αρχές τον αριθμό των λογαριασμών για κάθε φορολογούμενο και το υπόλοιπο που υπήρχε στο τέλος του 2016.

Ταυτόχρονα θα ζητήσουν από τις 84 συνεργαζόμενες χώρες στοιχεία με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν Ελληνες φορολογούμενοι και τα οποία θα «περασθούν» στο ηλεκτρονικό σύστημα.

• Ολα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί θα αναρτηθούν σε ειδική φόρμα στο Taxis. Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (λίγο πριν από την υποβολή των δηλώσεων του 2017, σύμφωνα με τον σχεδιασμό), οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη μερίδα τους. Με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβει το σύνολο των φορολογουμένων θα καλούνται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να προχωρήσουν στην επιβεβαίωση των στοιχείων ή να προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, προκειμένου τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα, καθώς και να προσθέσουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη των φορολογικών αρχών. Μάλιστα, στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι είναι προς το συμφέρον των φορολογουμένων να δηλώσουν και όσα δεν γνωρίζει η εφορία, καθώς στην περίπτωση που προχωρήσουν στην πώληση περιουσιακών στοιχείων ή όποια προσαύξηση της περιουσίας τους θα φανεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και δεν θα δικαιολογείται.

Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει να δηλωθούν μετοχές εισηγμένων και μη εταιρειών, επενδύσεις σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

• Μετά την υποβολή των στοιχείων θα ξεκινήσει έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στο παρελθόν οι φορολογούμενοι δήλωναν στην εφορία και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε1 εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων στην αλλοδαπή ή εισοδήματα που θα έπρεπε να φορολογηθούν στην Ελλάδα κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, το περιουσιολόγιο θα θεωρείται ολοκληρωμένο και για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που δεν δηλώθηκε και εντοπίζεται από τις φορολογικές αρχές θα καταβάλλεται και το σχετικό πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία.

Πηγή: kathimerini.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image