Ποιες Αποδείξεις “Περνάνε” – Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε

Συχνά μας ρωτάτε ποιες αποδείξεις θα πρέπει να μαζεύετε και ποιες όχι. Για το λόγο αυτό συντάξαμε το ακόλουθο κείμενο, προκειμένου να λυθούν όλες σας οι απορίες.

Η συλλογή αποδείξεων φέτος ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους και μόνο για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ δεν προσμετρούνται τα έσοδα από ενοίκια ή από άλλη πηγή πλην του εισοδήματος, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εμποροβιοτέχνες, δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να “μαζεύουν” αποδείξεις. Γενικότερα όμως, όλοι οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις, εκτός εάν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 5.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (2.100 ευρώ για εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων έως 25.000 ευρώ) ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί εντός της Ε.Ε. (μέχρι σήμερα περνάνε μόνο οι «ελληνικές» αποδείξεις) αξίας ίσης με το 25% του ατομικού εισοδήματος.

Το μέγιστο όριο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 10.500 ευρώ και το ποσό αυτό αφορά μόνο όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δηλώνουν εισόδημα από 42.000 ευρώ και πάνω.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο φορολογούμενος, δεν έχει καταφέρει να συλλέξει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, θα καλείται να αποδώσει στο κράτος το 22% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των αποδείξεων που θα έπρεπε να συγκεντρώσει και των αποδείξεων που συγκέντρωσε.

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2013 προβλέπονται τρία φορολογικά κλιμάκια, ενώ πλέον δεν υπάρχει αφορολόγητο ποσό, αλλά σταθερή μείωση φόρου €2.100 για εισοδήματα μέχρι €21.000. Για τα εισοδήματα άνω των €21.000 η έκπτωση των €2.100 μειώνεται κατά €100 για κάθε €1.000 εισοδήματος, ενώ μηδενίζεται για εισοδήματα άνω των €42.000.

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

0€ – 25.000€

22%

25.001€ – 42.000€

33%

Υπερβάλλον

42%

Η δημιουργία της νέας κλίμακας έχει ως αποτέλεσμα να ευνοούνται τα εισοδήματα μέχρι €20.000, ενώ τα εισοδήματα άνω των €20.000 και μέχρι €200.000 επιβαρύνονται με αυξήσεις φόρων.

Η εφαρμογή του tax credit στο ακέραιο συναρτάται με τη συλλογή και προσκόμιση αποδείξεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Δαπάνες που προσμετρούνται φέτος:

•Οι αποδείξεις από χώρες της Ε.Ε.

•Οι δαπάνες που αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών των ομάδων 1,2,3,4,5,7,9,10,11 και 12, όπως ορίζονται στην σχετική ταξινόμηση για το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Διατροφή, αλκοολούχα ποτά και μη, καπνό, ένδυση και υπόδηση, στέγαση (μόνο επισκευή και συντήρηση), διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού, μεταφορές (πραγμάτων, έξοδα οχήματος), πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση (δίδακτρα φροντιστηρίων), ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες εκτός των ασφαλιστικών, επισκευή και συντήρηση οχημάτων, αποδείξεις από ταξί, αποδείξεις από φαρμακεία, είδη αθλήσεως και εξοχής, τροφές και υπηρεσίες για ζώα, βιβλία, πακέτα διακοπών, κομμωτήρια κλπ.

Δαπάνες που εξαιρούνται:

Ενοίκια, Ύδρευση, Δημοτικά τέλη, Υπηρεσίες κοινοχρήστων, Ηλεκτρισμός, Υγραέριο-φυσικό αέριο, Πετρέλαιο, Στερεά καύσιμα, Φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές συσκευές, Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, Νοσοκομειακή περίθαλψη, Αγορά αυτοκινήτων, Αγορά μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, Μεταφορές, Ταχυδρομικές υπηρεσίες, Τηλεφωνικές υπηρεσίες, Δίδακτρα σχολείων, Ασφάλιστρα κατοικίας, Ασφάλιστρα υγείας, Ασφάλιστρα μεταφορών, Άλλες ασφαλίσεις

Με τις νέες διατάξεις εκπίπτουν πλέον από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 10% μόνο:

•Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι το ποσό των €3.000, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και εφ’ όσον υπερβαίνουν το 5 % του φορολογητέου εισοδήματος. Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται πλέον και οι φαρμακευτικές δαπάνες γενικά.

•Η διατροφή μεταξύ συζύγων, μέχρι το ποσό των €1.500 •Οι χορηγίες / δωρεές χρηματικών ποσών μέχρι 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος •Οι δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων σε νοσοκομεία μέχρι 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος Δαπάνες που ΔΕΝ προσμετρούνται φέτος: •Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων •Αποδείξεις για έξοδα τηλεφωνίας, για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τις υπηρεσίες κοινοχρήστων, ύδρευσης, δημοτικών τελών, αγοράς αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, μοτοσικλετών. Παράλληλα, καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά, ενώ δεν εκπίπτουν πλέον από τον φόρο: •Οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας •Το ενοίκιο κύριας κατοικίας •Τα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν •Τα δίδακτρα φροντιστηρίων, και •Τα παντός τύπου ασφαλιστήρια συμβόλαια

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image