Ποιες οφειλές υπάγονται σε ρύθμιση – Όλη η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1189/1-8-14 της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η ΓΓΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο για τη ρύθμιση οφειλών προκειμένου να παρέχει οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή του άρθρου 43 του Ν.4174/2013.

Διαβάστε όλη την σημαντική εγκύκλιο στην οποία:  διευκρινίζεται ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση και αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image