!!! ΠΟΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ της 26/12/2017 από το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας

Η επιστημονική ομάδα του περιοδικού “Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας”, μετά από απορίες που εκφράστηκαν εκ μέρους συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών αναφορικά με όσα ισχύουν για την υποχρεωτική αργία της 26ης Δεκεμβρίου, προχώρησε στη σύνταξη και νέου σημειώματος προκειμένου μην υπάρχουν προβληματισμοί (δείτε σχετικά).

Ας δούμε όσα αναφέρονται στο νέο σημείωμα του περιοδικού:

 Το ΔΕΛΤΙΟΝ ανήρτησε στην Ιστοσελίδα του στις 21/12/2017 την απόφαση για τον καθορισμό της 26ης Δεκεμβρίου ως υποχρεωτικής αργίας, η οποία απόφαση στηρίζεται στο ΒΔ 748/1966 και όχι στο ΝΔ 3755/57, καθώς και ΣΗΜΕΙΩΣΗ για το τι εφαρμόζεται σε όσους απασχοληθούν ή όχι κατά την ημέρα αυτή.

Το ΔΕΛΤΙΟΝ δεν περιορίσθηκε στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων από τους δικηγόρους του, αλλά εστήριξε την γνώμη του και τις Οδηγίες που έδωσε, σε σχετική παλαιότερη κρίση τόσο του Υπουργείου Εργασίας που ήταν το πλέον αρμόδιο να ερμηνεύση τις διατάξεις του ΒΔ 748/1966, την εποχή που θεσπίσθηκαν, όσο και του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου), το έτος 1972, για την παρόμοια (μέχρι το 1973) με την 26η Δεκεμβρίου περίπτωση της 15ης Αυγούστου.

Η εορτή της 15ης Αυγούστου περιλαμβανόταν στις αργίες του ΒΔ 748/1966, το οποίο κωδικοποίησε τις διατάξεις περί αναπαύσεως κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας και δεν ανέφερε τίποτε για την αμοιβή των ημερών αυτών, δεν περιλαμβανόταν όμως (μέχρι το έτος 1973 που περιελήφθη) στο ΝΔ 3755/57 που ώρισε περιοριστικά τις ημέρες εορτών κατά τις οποίες οφείλεται η προσαύξηση 75% της ΥΑ 8900/46, καθώς και το ημερομίσθιο επί απασχολήσεως των ημερομισθίων.

Ο Άρειος Πάγος το έτος 1972 (Αποφ. 270/72) είχε κρίνει ότι δεν παρέχεται το δικαίωμα για λήψη προσαυξήσεως 75% στον απασχοληθέντα κατά την 15η Αυγούστου, αφού η εορτή αυτή δεν περιλαμβάνεται στις καθοριζόμενες στο ΝΔ 3755/57, παρά το ότι περιλαμβάνεται στο ΒΔ 748/1966. Το Υπουργείο Εργασίας με έγγραφά του των ετών 1968 και 1972 δέχθηκε ότι όσοι απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου θα λάβουν το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση, ενώ όσοι ημερομίσθιοι δεν απασχοληθούν δεν θα λάβουν το ημερομίσθιό τους. Για τον λόγο αυτό άλλωστε κρίθηκε τότε αναγκαία η τροποποίηση του ΝΔ 3755/57 κατά το έτος 1973 με το ΝΔ 147/73, προκειμένου να συμπεριλάβη και την ημέρα αυτή και έκτοτε να οφείλεται κανονικά το ημερομίσθιο και η προσαύξηση 75% κατά τα ανωτέρω σε όσους απασχοληθούν.

Την ίδια άποψη έχει, από όσο γνωρίζουμε, το Υπουργείο Εργασίας και σήμερα για την 26η Δεκεμβρίου. Δηλαδή ότι απαγορεύεται μεν η απασχόληση (ΒΔ 748/1966), δεν υπάρχει όμως δικαίωμα λήψεως του ημερομισθίου για τους ημερομισθίους που δεν θα απασχοληθούν, ούτε προσαυξήσεως 75% για όσους υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες απασχοληθούν (παρανόμως ή και νομίμως, κατά τις εξαιρέσεις του ΒΔ 748/1966).

Για να υπάρξη τέτοιο δικαίωμα θα πρέπει να περιληφθή η 26η Δεκεμβρίου (με νέα τροποποίηση) στο ΝΔ 3755/57, όπως έγινε και με την αργία της 15ης Αυγούστου κατά τα ανωτέρω.

Οι συνδρομητές μας και όσοι μας συμβουλεύονται μπορούν να στηρίζωνται στις έγκυρες πληροφορίες του ΔΕΛΤΙΟΥ, το οποίο είναι δίπλα τους από το έτος 1945 και είχε πάντοτε εκλεκτούς συνεργάτες (δικηγόρους, υπαλλήλους του Υπ. Εργασίας κ.λπ.).

► Από βάθους καρδίας ευχόμαστε «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» και «ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018».

Πηγή: Taxheaven

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges