ΠΟΛ 1221/06.10.2015 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2015 – 2016, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

ΠΟΛ 1221/06.10.2015

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2015 – 2016, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4

Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗ Τηλέφωνο : 2103642922

FAX : 2103642251

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1221

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2015 – 2016, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας».

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 – 3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 294905/26-7-2006 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας) και σε συνέχεια τηλεφωνικής επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην «παρθένου ελαιολάδου» ή «κοινού παρθένου») με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών και για το ελαιοκομικό έτος 2015 – 2016 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.

Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λ.π. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ 4309/159/19/1-12-1983.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ                              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image