ΠΡΟΣΟΧΗ στην παγίδα της φετεινής Φορολογικής Δήλωσης 2015: Οι τόκοι των καταθέσεων αναγράφονται σε όλους τους συνδικαιούχους λογαριασμών.

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ …. η συνεννόηση των ατόμων που είναι συνδικαιούχοι λογαριασμών.

Αντιμέτωποι με ένα ακόμα πρόβλημα, έρχονται οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εισπράξει στη διάρκεια του 2014, τόκους από τις μεγαλύτερες ή μικρότερες τραπεζικές τους καταθέσεις.

Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις συνδικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών έχει διαπιστωθεί ότι το ποσό των τόκων εμφανίζεται ολόκληρο και στη δήλωση του ενός και στη δήλωση του άλλου ή άλλων. Αν δεν συνεννοηθούν μεταξύ τους, υπάρχει ο κίνδυνος να φορολογηθούν διπλά ή πολλαπλά για το ίδιο ποσό, καθώς οι τόκοι καταθέσεων μετρούν και κατά τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς.

Πέρυσι, οι τόκοι εμφανίζονταν συνολικά, μόνο στη δήλωση του πρώτου δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού.

Μετά την αλλαγή αυτή, θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι συνδικαιούχοι και να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση 2015 το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί πραγματικά στον καθένα εξ αυτών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στον τραπεζικό λογαριασμό ή εν πάσει περιπτώσει, ποιος θα φορτωθεί τους τόκους.

Οι τράπεζες έχουν αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αρχεία με πληροφορίες για τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων πελατών τους το 2014.

Τα ποσά αυτά, εμφανίζονται σε παράθυρο κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 667-668 στον πίνακα Δ1 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης και στους κωδικούς 669-670 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.

 Αντίστοιχα, χρειάζεται προσοχή και για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών 775-676 και 677-678 οι οποίοι αφορούν στο φόρο που παρακρατήθηκε σχετικά με τους τόκους καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η σχετική εγκύκλιος της ΓΓΔΕ ορίζει ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά (!!!)

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την συμπλήρωση ή τον έλεγχο της φορολογικής σας δήλωσης πριν την υποβολή της, προκειμένου να περιορισθεί ή εξαλειφθεί η πιθανότητα επιβάρυνσης με φόρους που δεν οφείλονται. Η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερη υπεύθυνη και αμοίβεται ανάλογα και δίκαια βάσει του πραγματικά αναλωθέντα χρόνου από το έμπειρο και εξειδικεύμενο προσωπικό μας ή τους εταίρους και για αυτό γίνεται μετά από ραντεβού και παρουσία του φορολογούμενου με την προσκόμιση των κωδικών πρόσβασης. Ειδικότητά μας ο συντονισμός των δηλώσεων φορολογικών δηλώσεων συγγενικών προσώπων ή της ίδιας οικογένειας με στόχο την μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης με την σωστή επιλογή των νομίμων ενεργειών και προϋποθέσεων.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges