Προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της υπεργολαβίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διπλωματικό Γραφείο

Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Ενίσχυση εξαγωγών μέσω του θεσμού της υπεργολαβίας

Ένας τρόπος ουσιαστικής ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με μεγάλες παραγωγικές μονάδες των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του μηχανισμού της υπεργολαβίας (subcontracting). Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτόν, ο εργολάβος (μια βιομηχανία π.χ. της Γερμανίας) δίνει στον υπεργολάβο (μια ελληνική εταιρία παραγωγής π.χ. προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού) την παραγωγή: α) είτε ενός μέρους της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος που παράγει β) είτε κάποιων ανταλλακτικών, που ακολούθως θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν του εργολάβου.

Η όλη διαδικασία, καθώς αφορά στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας (του υπεργολάβου) εντάσσεται στα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανάπτυξη του θεσμού της υπεργολαβίας, βρίσκεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας μας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι επιδιώξεις αυτές αναπτύχθηκαν από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτρη Μάρδα, κατά την επίσκεψη του Γάλλου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, καθώς και στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα πρόσφατα στο Βερολίνο μεταξύ του κ. Υφυπουργού και εκπροσώπων γερμανικών επιχειρήσεων.

Το ΥΠΕΞ μέσω του portal www.agora.mfa.gr θα ανακοινώνει κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, προβάλλοντας κάθε συλλογικό φορέα (Διμερή Επιμελητήρια, Συνδέσμους Επιχειρήσεων κ.λπ) και κάθε μεμονωμένη επιχείρηση που αποβλέπει στην ενδυνάμωση του καθεστώτος της υπεργολαβίας. Παράλληλα, το Υπουργείο προτίθεται να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτές, με την οργάνωση ανοιχτής συνάντησης, όπου θα προσκληθούν εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και εξαγωγικών φορέων, να παρουσιάσουν τα σχέδια τους, με την πλήρη υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για το σκοπό αυτό, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, που αναπτύσσει μια τέτοια πρωτοβουλία υπέρ της διασύνδεσης των βιομηχανιών μέσω του μηχανισμού της υπεργολαβίας, να στείλει τις σχετικές πληροφορίες στην Β8 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ και ειδικότερα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): b08@mfa.gr.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image