Προϋποθέσεις για την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές 2011,2012,2013.

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.90022/9135/376/07.04.2016
Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΌΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Σταδίου 29

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ 10110 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2103368101

ΦΑΞ 2103368105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελ. Γεωργού ντζου

E-MAIL asfasth@ypakp.gr

ΑΘΗΝΑ, 7 / 4 /2016

Αρ. Πρ. Φ.90022/9135/376

ΠρΟΣ: : Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων (2 αντίγραφα)

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αριστείδη Φωκά

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

Σχετ.: Ερώτηση 3451/24-2-2016

Σε απάντηση της αρ. πρωτ. 3451/24-2-2016 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Αριστείδη Φωκά, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’33/27-2-2016) παρατάθηκε η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28-2-2017 στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α’65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015 και 2016 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 € όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο A3 (υπο Α) της παραγράφου Α του Άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’85).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α’33) η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α’, 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι εφόσον δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση, παρατείνεται για ένα έτος δηλαδή μέχρι 28.2.2017.

Ο Υφυπουργός

Αναστάσιος Πετρόπουλος

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image