Πρόστιμα: Αρχίζει να μοιράζει 5.000ρα η Εφορία για τις αποδείξεις

Ενεργοποιήθηκαν οι νέες διατάξεις για τα «λουκέτα» στις παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων. Τα νέα πρόστιμα και πότε υποκαθιστούν το 48ωρο κλείσιμο της επιχείρησης. Οι κυρώσεις για τυχόν «θερμά επεισόδια» με τους ελεγκτές.

Η δημοσίευση του νόμου 4465/2017 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης άνοιξε τον δρόμο για την επιβολή προστίμων έως 5.000 ευρώ σε μια σειρά επαγγελματικών εγκαταστάσεων, από γηροκομεία και φροντιστήρια έως ξενοδοχεία και ιατρεία, ήδη από τις 4 Απριλίου, σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων.

Για την πρακτική ενεργοποίηση των νέων διατάξεων, όμως, απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους οι χρηματικές κυρώσεις θα μπορούν να υποκαταστήσουν το προβλεπόμενο λουκέτο.

Αν κρίνουμε από το χρονικό διάστημα το οποίο έχει απαιτηθεί για την έκδοση υπουργικής απόφασης για τους υπόχρεους σε εγκατάσταση POS έως τις 30 Ιουνίου (από τον Ιανουάριο διαρκώς αναμένεται όπως άλλωστε και χθες), δεν θα προκαλούσε έκπληξη οι νέες διατάξεις να αργήσουν τελικά να κάνουν επίσημη πρεμιέρα.

Με βάση το άρθρο 47, παράγραφος 8 του νόμου, σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων μπορεί αντί της αναστολής λειτουργίας να επιβάλλεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την επιβολή λουκέτου σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων, ειδικές χρηματικές κυρώσεις και συγκεκριμένα:

* Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, σε περίπτωση ανακριβούς έκδοσης δέκα αποδείξεων ή ανεξαρτήτως πλήθους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

* Από 2.501 έως και 5.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους, ακόμα και για τρεις αποδείξεις χωρίς όριο αξίας.

* 5.000 ευρώ σε κάθε επόμενη διαπίστωση αντίστοιχης παράβασης.

Αντίστοιχα, παραμένουν σε ισχύ οι προβλέψεις επιβολής λουκέτου για 48 ώρες σε περίπτωση ανακριβούς έκδοσης δέκα αποδείξεων ή ανεξαρτήτως πλήθους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, 96 ώρες σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους ακόμα και για τρεις αποδείξεις χωρίς όριο αξίας και έως δέκα ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση αντίστοιχης παράβασης

Τα χρηματικά πρόστιμα ενδεικτικά αναφερόταν στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας κατά την κατάθεσή της στη Βουλή ότι θα μπορούσαν να αφορούν τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κρίνεται δυσχερής όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών αναψυχής, πλανόδιους πωλητές, γηροκομεία, ξενοδοχεία, φροντιστήρια και ιατρεία.

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στη διαδικασία επιβολής λουκέτων χωρίς την έκδοση υπουργικής απόφασης θεωρούνται ήδη ενεργές. Πρακτικά, μάλλον θα χρειαστεί η κλασική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ, προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ο νόμος προβλέπει, με εφαρμογή από την περασμένη Τρίτη, ότι σε περίπτωση όπου παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση ή απειλή βίας κατά των ελεγκτών, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να επιβληθεί αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης έως και για ένα μήνα, ενώ σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας κάθε φορά, προβλέπεται έξτρα δεκαήμερο λουκέτο.

Επιπλέον, η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση της απόφασης αναστολής, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτή συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Είναι μια ρήτρα πρόληψης στην περίπτωση όπου ένας επαγγελματίας έρχεται αντιμέτωπος με αναστολή λειτουργίας της επιχείρησής του και στη συνέχεια ανοίγει άλλο μαγαζί.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image