Πόσες εταιρείες έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα σε γειτονικές χώρες

Νέα στοιχεία κατατέθηκαν στην βουλή σχετικά με τις εταιρίες που έχουν μετεγκατασταθεί στις γειτονικές χώρες.

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως ακολούθως:

Α. Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος.

Εταιρείες / Χώρα Προέλευσης              – Εγκατάστασης Αριθμός
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο 101
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 33
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50
Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 281
Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 46
Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 9
Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χώρες 20 14-2016) 14
Σύνολα 534
Β. Στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Βουλγαρία – Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών.

– Μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 1.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

– Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσεων, και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

– Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών το 2012 και το 2014 καταγράφηκε αποεπένδυση στην Βουλγαρία ύψους – 125.5 εκ. € και -20.3 εκ. αντίστοιχα.

Γ. Στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο – Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικό φυσικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών.

– Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87 εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων.

– Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71 εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 227.840 εταιρείες.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image