Πότε διαγράφονται αυτεπαγγέλτως εταιρείες από το ΓΕΜΗ.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Την αυτεπάγγελτη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) επιχειρήσεων, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αυτές θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών ΓΕΜΗ όσο και από υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους.

Επιπλέον, επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν εγγραφεί έως σήμερα στο ΓΕΜΗ και ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους είναι πριν από τις 23/11/2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση εγγραφής ή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, καθώς και υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών ΓΕΜΗ.

Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί, όπως προκύπτουν από τα αρχεία καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ κ.ά. Επί της ουσίας θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προβλέπονται στην πρόσφατη απόφαση του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να κλείσουν με χαμηλό πρόστιμο τα ανενεργά «μπλοκάκια».

Πηγή: www.kathimerini.gr

ΣΗΜΕΙΩΜΑ μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας 5/12 στο κείμενο του νόμου όπως ψηφίσθηκε αλλά δεν δημοσιεύτηκε ακόμη στο ΦΕΚ δεν περιλαμβάνεται η σχετική διάταξη που μνημονεύει το δημοσίευμα ούτε στο site της Βουλής η σχετική τροποποίηση.

Παρ’ όλα αυτά γνωρίζω ότι είναι κάτι που αναμένεται αλλά δεν είδα ακόμη το νομοσχέδιο.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
coronovirus_eges