Πώς θα δηλώνονται οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Σειρά θεμάτων του υπ. Εργασίας διευθετεί τροπολογία που κατατέθηκε χθες. Παρατείνεται η θητεία του ΔΣ του ΟΜΕΔ έως τον Μάρτιο. Διετής παράταση του προγράμματος για τους απολυμένους της ΕΒΖ.

Πρόστιμα 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, καθώς και 300 ευρώ για τη μη ύπαρξη βιβλίου εργαζόμενων, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν τηρούν το προβλεπόμενο Βιβλίο εργαζομένων σε αγροτικές εργασίες και αλιεία.

Αναλυτικά, μεταξύ των χθεσινών τροπολογιών, κατατέθηκε και αυτή του υπουργείου Εργασίας που καθιστά υποχρεωτική την τήρηση Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, σε αγροτικές εργασίες και αλιεία.

Το βιβλίο, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα θεωρείται από τον ΕΦΚΑ, αντίστοιχο του Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, το οποίο γνωστοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, με στόχο να ελέγχεται η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα (ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ).

Θα τηρείται τόσο για τους αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ένα ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών, που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, όσο και για τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ.

Βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση, μέσω του πρώην υπουργού Εργασίας και Αρμόδιου Τομεάρχη για τα αντίστοιχα θέματα Γιάννη Βρούτση, εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο «ξηλώνεται» το σύστημα Εργάνη, με πρόσχημα τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με την τροπολογία πάντως, το βιβλίο θεωρείται ότι επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, θα τηρείται στον χώρο εργασίας και θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Θεωρήθηκε δε από το υπουργείο Εργασίας αναγκαίο να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη της εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός εναλλακτικού τρόπου ελέγχου της απασχόλησης. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, η τροπολογία προβλέπει πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που επιβάλλονται στους εργοδότες εάν διαπιστωθεί ανασφάλιστη εργασία από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ήτοι 10.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο, ενώ κάθε υπόχρεος που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει το βιβλίο, θα καταβάλλει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2018 της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) που έχει λήξει από το τέλος Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια ανάσα τόσο για τους εργαζόμενους που κινδύνευαν να μείνουν απλήρωτοι, όσο και για την ουσιαστική λειτουργία του Οργανισμού, καθώς παράλληλα με τη θητεία του ΔΣ έληγε και η θητεία των μεσολαβητών και διαιτητών.

Επίσης, επανακαθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του ΣΕΠΕ στην υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, και παρατείνεται για 24 μήνες από τη λήξη του το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζόμενων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, για όσους δικαιούχους δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης έως τις 31/12/2016. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν της παράτασης των δύο ετών.

Η δαπάνη που προκαλείται εξαιτίας της συγκεκριμένης διάταξης στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ εκτιμάται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 1,62 εκατ. ευρώ.

Ρούλα Σαλούρουsalourou@euro2day.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image