Σημαντικά προβλήματα στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9

Το Taxis έχει «φρακάρει»

Με τις ώρες στήνονται μπροστά στους υπολογιστές τους φορολογούμενοι, λογιστές και φοροτεχνικοί που θέλουν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, καθώς το Taxis έχει «φρακάρει».

Όσοι επιχειρούν να υποβάλουν νέα δήλωση Ε9 πρέπει να διαθέτουν υπομονή αφενός διότι ενδέχεται να μην μπορούν να μπουν στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου , αφετέρου εάν είναι στους «τυχερούς» που θα εισέλθουν στο σύστημα, η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να απαιτήσει πενταπλάσια ώρα του συνηθισμένου, καθώς το Taxis «κολλάει».

Έτσι, ήδη καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στις εφαρμογές που σχετίζονται με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Πηγή: newsbeast.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image