Στα 201 ευρώ μικτά η κατώτατη σύνταξη του ΟΑΕΕ ;

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Μικρότερες έως και 40% συντάξεις θα λαμβάνουν όσοι «νέοι» ασφαλισμένοι – ελεύθεροι επαγγελματίες υπέβαλαν μετά την 1η Ιουλίου του 2015 (όταν καταργήθηκε η κατώτατη σύνταξη των 486 ευρώ) αίτηση πρόωρης συνταξιοδότησης στα 62, αντί στα 67.

Την ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων περιγράφει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ επισημαίνοντας ότι, στο εξής χορηγείται πριν από τα 67 μόνο το οργανικό ποσό και μάλιστα μειωμένο οδηγώντας ακόμη και σε σύνταξη 201 ευρώ μεικτά.

Επιπλέον, όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στις νέες διατάξεις και στον τρόπο υπολογισμού του ν. 3863/2010 (δηλαδή είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 είτε έχουν θεμελιώσει ως 31/12/2014 και η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015), θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου.

Αν έχει, μάλιστα, εκδοθεί με άλλον τρόπο υπολογισμού η σύνταξη, αυτή θα επαναπροσδιοριστεί.

Παραδείγματα

Νέος ασφαλισμένος με 15 έτη που έχει υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον Ιούνιο του 2015.

Αν το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης είναι 320 ευρώ, θα υποστεί μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και επιπλέον μείωση 10% στο ποσό που θα προκύψει, λαμβάνοντας 201,60 ευρώ τον μήνα χωρίς τις κρατήσεις από την 1/7/2015.

Με τη συμπλήρωση του 67ου, η σύνταξη θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ.

• Ασφαλισμένος του οποίου η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015 θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 161,28 ευρώ τον μήνα (201,60 χ 80%) χωρίς τις κρατήσεις.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων δεν αποκλείεται να αλλάξουν εφόσον «περάσει» το νέο Ασφαλιστικό το οποίο προβλέπει διαφορετικούς, σε σχέση με το ν. 3863/10, κανόνες και ποσοστά αναπλήρωσης διατηρώντας μόνο τα «πέναλτι» που νομοθετήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Δείτε την απόφαση εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image