Στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να ασφαλιστούν 40.000 μικροεπαγγελματίες αγροτικών περιοχών ;

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να ασφαλιστούν 40.000 μικροεπαγγελματίες αγροτικών περιοχών

Χωρίς τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους αγρότες αναμένεται να μείνουν τελικά οι 40.000 μικροεπαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ενώ αλλαγές έρχονται και στην κλίμακα εκπτώσεων για τις εισφορές γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών.

Oι μικροεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε Δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ περίπου μπορούν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (εξασφαλίζοντας απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ).

Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι διατηρούσαν το δικαίωμα να ακολουθήσουν την μακρά μεταβατική περίοδο που έχει προβλεφθεί για τους αγρότες, ώστε να φτάσουν να πληρώνουν εισφορά στο 26,95% του εισοδήματός τους (για σύνταξη και υγεία) το 2022, με ετήσια τμηματική αύξηση του ασφαλίστρου από το 2017.

Τώρα οι δανειστές αξιώνουν να ακολουθήσουν την τύχη των υπολοίπων ελευθέρων επαγγελματιών και όχι των αγροτών, ώστε να οδηγηθούν απευθείας από 1/1/2017 σε εισφορά 26,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται πως για τους εμπόρους του ΟΑΕΕ δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος εκπτώσεων, όπως για τους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image