Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας: Παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ του ΠΟΛΙΤΗ για ορθή εφαρμογή (Συντάξεις Γερμανίας. Κύπρου, Γαλλίας)

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν αλλοδαποί και ημεδαποί πολίτες, διαμαρτυρόμενοι για τη διπλή φορολόγηση εισοδημάτων τους (συντάξεων) από την ελληνική φορολογική διοίκηση παρά την ύπαρξη Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών των οποίων τυγχάνουν φορολογικοί κάτοικοι (Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος) στις οποίες τα εισοδήματα αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί.

Μέχρι το 2017, τυχόν προβλήματα διπλής φορολόγησης των κατοίκων εξωτερικού σε περιπτώσεις εσφαλμένης ερμηνείας των ΣΑΔΦ από τους ασφαλιστικούς φορείς διορθώνονταν από τις αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα καταχώρησης των εισοδημάτων στους ορθούς κωδικούς του TAXIS (μη φορολογούμενα εισοδήματα). Από το 2017 και εφεξής όμως, η υποβολή των αρχείων συντάξεων ηλεκτρονικά πέρασε αποκλειστικά στην ΗΔΙΚΑ (και κατά συνέπεια στον ΕΦΚΑ) και είναι πλέον αδύνατον στις ΔΟΥ να διορθώσουν εσφαλμένες καταχωρήσεις των ασφαλιστικών φορέων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων.

 Ο Συνήγορος, αφού διερεύνησε την υπόθεση και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με υπηρεσίες τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΕΦΚΑ, απευθύνθηκε στην ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) και ζήτησε:

  • Να υπάρξει οριστική διευθέτηση της φορολόγησης των συγκεκριμένων ποσών από την ελληνική φορολογική διοίκηση.

  • Να δοθούν στον ΕΦΚΑ οι κατάλληλες οδηγίες για την καταχώριση των ποσών αυτών στα ηλεκτρονικά συστήματα.

  • Να επιστραφούν τυχόν παρακρατηθέντα από τις φορολογικές αρχές ποσά.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου:

  • Η ΔΔΟΣ διευκρίνισε ότι, κατ’ εφαρμογήν των ισχυουσών ΣΑΔΦ, τα συγκεκριμένα ποσά (συντάξεις, κυρίως προερχόμενες από ελευθέρια επαγγέλματα) φορολογούνται στις χώρες όπου ο πολίτης έχει τη φορολογική του κατοικία και οι αιτήσεις των φορολογούμενων για την εφαρμογή των διατάξεων των ΣΑΔΦ πρέπει να γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως του έτους υποβολής τους.

  • Ο ΕΦΚΑ, με έγγραφό του, ζήτησε από τις περιφερειακές υπηρεσίες του να εφαρμόσουν το έγγραφο της ΔΔΟΣ, να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις των φορολογούμενων για την εφαρμογή των ΣΑΔΦ ανεξαρτήτως του έτους υποβολής των και να διορθώσουν την καταχώριση των ποσών των συντάξεων στον ορθό κωδικό του TAXIS. (synigoros.gr)

Δείτε το Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη

Δείτε το  Έγγραφο ΑΑΔΕ 

Δείτε το Έγγραφο ΕΦΚΑ 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges