Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 26-7-2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/26781
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ:

«Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα»

Σχετικά:1. Νόμος 4387/2016 ΦΕΚ 85 Α; /12-5-2016,άρθρο 92

2. Νόμος 4389/2016 ΦΕΚ 94Α; /27-5-2016, άρθρο 235 παρ.6

3. Νόμος 1902/1990 ΦΕΚ 138Α; /17-10-1990, άρθρο 19 παρ.3

4. Νόμος 2726/1999 ΦΕΚ1/Α; /5-1-1999 άρθρο 34 παρ.1

5. Το υπ; αριθμ.πρωτ. Φ.80000/ οικ.28939/ 1153/ 30-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, από 1-1-2016 και μέχρι 31-12-2019, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και όσοι παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους και μέχρι την οριστική κατάργηση της εν λόγω παροχής (από 1-1-2020), δικαιούνται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη ποσοστό συμμετοχής 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου, για όλα τα φάρμακα (ΦΕΚ 2883/26-10-2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image