Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, καταργείται η υποχρεωτική χρήση εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image