Τέθηκε σε λειτουργία το νέο site του Σ.ΕΠ.Ε. www.sepenet.gr.

Υπενθυμίζουμε στους Επιχειρηματίες ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στη νέα υπηρεσία ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και την εγκύκλιο 34331/Δ9.892/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).

www.sepenet.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image