Τι έρχεται για κατασχέσεις, μαύρες καταθέσεις – Αφορούν κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού

Βρίθει ψιλών γραμμάτων το κείμενο της συμφωνίας που έστειλε η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες, αποτέλεσε και θα αποτελέσει την βάση συζήτησης και έχει ήδη εγκριθεί από τους θεσμούς. Αφορούν κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού που όταν εφαρμοστούν θα αλλάξουν δραστικά οι σχέσεις των φορολογούμενων με την εφορία.

Πιο συγκεκριμένα:

-θα αυξηθεί το όριο κατάσχεσης από μισθούς και συντάξεις για χρέη προς το δημόσιο. Με βάση το σημερινό καθεστώς η εφορία μπορεί να κατασχέσει έως και το 25% του μισθού ή της σύνταξης με το ποσό που υπολείπεται μετά την κατάσχεση να μην υπολείπεται των 1.500 ευρώ.

-θα μειωθεί το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο που σήμερα είναι 1.500 ευρώ και θα υπάρξουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα προστατεύουν όσους φορολογούμενους χρωστούν στο δημόσιο και πραγματικά με την κατάσχεση των εισοδημάτων τους κινδυνεύουν να εξαθλιωθούν.

-θα αποβληθούν από τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε αυτήν και δεν πληρώνουν τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

-θα μειωθεί ο αριθμός των δόσεων για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους νωρίτερα.

-θα καταργηθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων η άτοκη ρύθμιση ποσών έως 5.000 ευρώ και το χαμηλό επιτόκιο 3% για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει την εφαρμογή “επιτοκίου αγοράς” για όσους ρυθμίζουν χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή επιτόκιο στο επίπεδο του 8-10%.

-θα δημιουργηθεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

-θα γίνονται ταχύτερες ηλεκτρονικές κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο και διαθέτουν τραπεζικά υπόλοιπα.

-η Ελλάδα θα ζητήσει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίστες με τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτήσει Έλληνες φορολογούμενοι για να ελεγχθεί αν δικαιολογείται αυτή η δαπάνη που πραγματοποίησαν.

-πρόκειται να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις των καταθέσεων των φορολογούμενων και των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι καταθέσεις δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

-θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους με αδήλωτες καταθέσεις να προχωρήσουν στην οικειοθελή δήλωσή τους στην εφορία.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image