Τι αλλάζει με συντάξεις, όρια ηλικίας. Μειώσεις σε επικουρικές και εφάπαξ

Νέες – μικρές- περικοπές θα υποστούν από αυτόν τον μήνα εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης, ενώ οι επικουρικές και τα εφάπαξ μπαίνουν στην προκρούστεια κλίνη της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» που θα ισχύσει σε κάθε Ταμείο ξεχωριστά. Αλλαγές επέρχονται και στα όρια ηλικίαςσυνταξιοδότησης πολλών κατηγοριών κατηγοριών ασφαλισμένων, όπως οι ένστολοι, οι εργαζόμενοι σε βαρέα-ανθυγιεινά και οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ένσημα.

Η κύρια σύνταξη διαχωρίζεται πλέον σε βασική (360 ευρώ, που την εγγυάται το κράτος) και αναλογική ( η οποία διαμορφώνεται με βάση τις καταβληθείσες εισφορές και τα χρόνια ασφάλισης).

Μικρές μειώσεις (μέχρι 1%) θα υποστούν  οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, των τραπεζών και των ειδικών Ταμείων, που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2008.

Οι βασικές στο ασφαλιστικό σύστημα που θα εφαρμοστούν εντός του 2015, έχουν έως εξής:

1. Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης, ο οποίος καθιερώθηκε με τον νόμο 3863/2010 (Λοβέρδου – Κουτρουμάνη). Η κύρια σύνταξη αποτελεί το άθροισμα της βασικής σύνταξης (360 ευρώ) την οποία εγγυάται ο κρατικός προϋπολογισμός, και της αναλογικής σύνταξης, η οποία δίδεται από το ασφαλιστικό Ταμείο και αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης και στις αποδοχές του ασφαλισμένου (ύψος εισφορών).

Σημειώνεταί ότι για τον υπολογισμό της “αναλογικής” σύνταξηςλαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών ασφάλισης και όχι τα πέντε καλύτερα έτη της τελευταίας δεκαετίας, όπως γινόταν μέχρι τώρα στο ΙΚΑ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει για το ασφαλιστικό διάστημα από το 2011 και εντεύθεν, ενώ το διάστημα που διανύθηκε πριν θα υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο. Τα δύο αυτά ποσά θα προστίθενται και θα προκύπτει το τελικό ποσό της σύνταξης.

2. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά Ταμεία. Το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στο ΕΤΕΑ, όπου υπήρξε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%. Τη νέα χρονιά η ρήτρα θα εφαρμοστεί σε όλα τα Ταμεία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανά τρίμηνο θα πραγματοποιούνται μελέτες για τη βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης και αναλόγως θα προσαρμόζονται οι παροχές. Επιπλέον σε όλα τα επικουρικά ταμεία δημιουργούνται «ατομικοί λογαριασμοί», ώστε οι συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως στις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

3. Αλλαγές στον υπολογισμό των εφάπαξ. Το νέο σύστημα αναμένεται να ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015, οπότε και θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους δημόσιους υπαλλήλους υπέβαλαν αίτηση το φθινόπωρο του 2013. Για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη μια σειρά δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι και η οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα. Ο νέος μαθηματικός τύπος περιλαμβάνει: τις συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσώρευσης εισφορών, την ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα αλλά και τον συντελεστή βιωσιμότητας του Ταμείου. Ο νέος μαθηματικός τύπος θα εφαρμοστεί τη νέα χρονιά και στους φορείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

4. Μετοχικά ταμεία. Εφαρμόζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στα μετοχικά ταμεία. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει νέες παρεμβάσεις – μειώσεις όπου διαπιστώνονται ελλείμματα.

5. Όρια ηλικίας βαρέων-ανθυγιεινών ΙΚΑ. Αύξηση του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες πραγματοποιήθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώσουν δικαίωμα φέτος, δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62 και μειωμένη στα 60. Σημειώνεται ότι για τα 10.500 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλασματικοί χρόνοι. Ωστόσο τα 7.500 βαρέα ένσημα θα πρέπει να είναι πραγματικά και όχι προϊόν εξαγοράς.

6. Όρια ηλικίας γυναικών ΙΚΑ. Αύξηση του ορίου ηλικίας των γυναικών στο ΙΚΑ που έχουν 10.000 ημέρες ασφάλισης. Από το 2011 ξεκίνησε η αύξηση τόσο των ημερών ασφάλισης όσο και του ορίου ηλικίας. Τη νέα χρονιά απαιτούνται 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 61ο έτος για μειωμένη σύνταξη. Να σημειωθεί ότι για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία πενταετία. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη παραμένει στο 62ο έτος.

7. Αγρότες – ΟΓΑ. Μειώνεται κατά 4% το ποσό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Σύμφωνα με τον νόμο 2458/97, όσοι συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισμού το 2015 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2014.  Ωστόσο η βασική σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη για την οποία έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές. Ετσι η τελική διαφορά θα είναι μικρή ή μηδενική.

8. Μείωση κύριων συντάξεων σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ – τράπεζες. Πρόκειται για μείωση της τάξεως του 1% του ποσοστού αναπλήρωσης και αφορά παλαιότερο νόμο του 2002 (3029/02), ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά από το 2008 και εντεύθεν με μειώσεις 1% κάθε έτος. Η συγκεκριμένη μείωση αφορά τα έτη ασφάλισης που διήνυσε ο ασφαλισμένος από το 2008 και εντεύθεν και όχι τα προηγούμενα. Έτσι ένας υπάλληλος που συμπληρώνει το 2015 στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί υπολογίζοντας τα 27 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα οκτώ χρόνια με 72%.

9. Ένστολοι. Αύξηση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Οι ένστολοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας 24,6 πραγματικά έτη ασφάλισης από φέτος, δικαιούνται πλήρη σύνταξη είτε συμπληρώνοντας το 60ό έτος είτε με συνολικά 40 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας. Στα 40 έτη μπορούν να προσμετρηθούν ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, ο πλασματικός του στρατού (όχι οι πλασματικοί χρόνοι των τέκνων ή των σπουδών), καθώς επίσης και η πλασματική πενταετία. Το ίδιο συμβαίνει και για τρίτεκνους ένστολους που χάνουν το ειδικό καθεστώς της συνταξιοδότησής τους.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image