Τι είναι το bail in και πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

Εξαιρετικά κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία. Οι τράπεζες καταβάλλουν προσπάθεια έχουν το «μαξιλάρι» του ELA – περίπου 2,5 δισ. ευρώ – για να αντέξουν την ερχόμενη εβδομάδα και με βάση τη διενέργεια του δημοψηφίσματος. Ο ΕLA έχει χορηγηθεί στις τράπεζες επί τη βάση ενεχύρων.

Η μεγάλη ανησυχία προκύπτει από απόψε οπότε η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται σε πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποχρεούται να επαναξιολογήσει τα ενέχυρα των ελληνικών τραπεζών και ενδεχομένως οι ελληνικές τράπεζες για να λειτουργήσουν να χρειάζονται περισσότερα ενέχυρα.

Η ΕΚΤ λοιπόν μπορεί να απαιτήσει από τις ελληνικές τράπεζες τη διαφορά στα ενέχυρα. Σε μία τέτοια περίπτωση στο τραπέζι θα είναι το ενδεχόμενο του bail in, δηλαδή να κληθούν να συνεισφέρουν καταρχήν οι μέτοχοι και εν συνεχεία οι καταθέτες.
Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive – BRRD) που αφορά στην ανάκαμψη και την εξυγίανση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ουσιαστικά προβλέπει πως η διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνεται με ίδια μέσα (bail in) και όχι με χρήματα των φορολογουμένων (bail out).

Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά στους μετόχους και τους πιστωτές του χρηματοοικονομικού ιδρύματος οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο.
Η διάσωση λοιπόν θα βαρύνει τους μετόχους και τους πιστωτές του ιδρύματος, οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι ομολογιούχοι μειωμένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυημένες καταθέσεις.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image