Τι θα προβλέπουν οι αποφάσεις για τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων

Εκδίδονται μέχρι τη Δευτέρα οι αποφάσεις για την επιστροφή των αναδρομικών κρατήσεων στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια, στους οποίους θα καταβληθεί συνολικά ποσό ύψους 820 εκατ. ευρώ.

Πιθανότερη ημερομηνία καταβολής είναι η 14η Δεκεμβρίου, μαζί με το κοινωνικό μέρισμα, ενώ οι αποφάσεις θα καθορίζουν και τον τρόπο φορολόγησης των συγκεκριμένων αναδρομικών ποσών.

Οι αποφάσεις θα αφορούν περίπου 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχους ένστολους, πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΤΕΙ, γιατρούς του ΕΣΥ, μουσικούς Κρατικών Ορχηστρών, δικαστικούς κ.λπ.

Όπως προβλέπουν οι διατάξεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή τα αναδρομικά που θα καταβληθούν περιορίζονται στην περίοδο:

  • Από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2016 για τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς,

  • Από την 1η-1-2015 έως την 31η-12-2016 για τους πανεπιστημιακούς, τους καθηγητές ΤΕΙ, τους ερευνητές και τους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

  • Από την 13-11-2014 έως 31-12-2016 για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

  • Από 1-8-2012 έως και 30-6-2014 για τους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (για όσο χρόνο ήταν εν ενεργεία την περίοδο).

Για τους συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους οι ψηφισθείσες ρυθμίσεις προβλέπουν την εφάπαξ καταβολή αναδρομικών για περιόδους αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται για τους εν ενεργεία, υπό τον περιορισμό ότι δεν θα επηρεαστεί το ύψος καταβαλλόμενων συντάξεων που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την περικοπή που προβλέπει το άρθρο 14 του ν. 4387/2016. Στο πλαίσιο των περιορισμών αυτών, τα αναδρομικά θα καλύπτουν:

  • Την περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 12η-5-2016 για τους αποστράτους

  • Την περίοδο από την 1η-1-2015 έως την 12η-5-2016 για τους συνταξιούχους πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΤΕΙ, ερευνητές και μουσικούς κρατικών ορχηστρών

  • Την περίοδο από την 13η-11-2014 έως την 12η-5-2016 για τους συνταξιούχους ιατρούς του ΕΣΥ

  • Την περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 30η-6-2014 για τους συνταξιούχους δικαστικούς και τους συνταξιούχους του ΝΣΚ.

Η φορολόγηση

Ταυτόχρονα, με την απόφαση που θα εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών θα καθορίζει και τον τρόπο φορολόγησης και των κρατήσεων επί των αναδρομικών αποδοχών.
Όπως έχει γράψει το Σin, αρχικά, από τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν μετά την αφαίρεση των όποιων ασφαλιστικών κρατήσεων αναλογούν θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 20%. Στη συνέχεια, θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκκαθαριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα προ φόρων ποσά, με τους εναλλακτικούς τρόπους φορολόγησης να είναι δύο:

  1. Τα ποσά να δηλωθούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2019 ως εφάπαξ εισόδημα του 2018 και να φορολογηθούν συνολικά. Στην περίπτωση αυτή, αν το ποσό είναι μεγάλο, θα προκύψει αυξημένος φόρος καθώς υπάρχει κίνδυνος, ο υπάλληλος να αλλάξει κλιμάκιο φόρου εισοδήματος και να φορολογηθεί με υψηλότερο συντελεστή. Επίσης πιο «τσουχτερή» θα είναι και η εισφορά αλληλεγγύης.

  2. Να δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις και να φορολογηθούν ως εισοδήματα των ετών 2012-2016. Στην περίπτωση αυτοί, οι δικαιούχοι των επιστροφών θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις για κάθε έτος χωριστά και να γίνει επανεκκαθάριση για κάθε έτος. Το ύψος του φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα είναι χαμηλότερα, από την εφάπαξ φορολόγηση για το ένα έτος (το 2018).

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image