Το επίδομα γάμου ΔΕΝ κόβεται στις 1.4.2013 για όλους τους εργαζομένων όπως εσφαλμένα γράφουν κάποια μέσα ενημέρωσης

Τις τελευταίες ημέρες δεχόμαστε συνεχώς ερωτήσεις που αφορούν το εάν κόβεται το Επίδομα Γάμου από 1/4/2013 ή όχι.

Με κάθε υπευθυνότητα σας επισημαίνουμε ότι:

Το επίδομα γάμου ΔΕΝ κόβεται από 1.4.2013 σε όσους αμείβονται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Υπάρχει μία σύγχυση και μία παρανόηση:

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ Α’ 38/28-02-2012). Στο άρθρο 2 (παρ.2) αναφέρει: “Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013”.
2. Η ΕΓΣΣΕ (άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ 2010-2012) βρίσκεται σε ισχύ από την 1.1.2010 (έως την 31.12.2012), άρα λήγει στις 14.2.2013: http://www.gsee.gr/u…e_2010_2012.pdf
3. Με βάση την παρ.4 του άρθρου 2 της ως άνω ΠΥΣ ισχύει το εξής: “Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους”.
Αφού λοιπόν λήξει και το τρίμηνο της παράτασης, τότε ισχύουν όσα αναφέρει η παρ.4 του άρθρου 2 της ως άνω ΠΥΣ: “Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν
α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και
β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων”.

Συνεπώς:
α) Η ΕΓΣΣΕ, έληξε στις 14.2.2013 και αυτή τη στιγμή διανύουμε το τρίμηνο της παράτασης της κανονιστικής ισχύος της που εκπνέει στις 14.5.2013.
β) μόλις λήξει το τρίμηνο της παράτασης (14.5.2013), δηλαδή από 15.5.2013, ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να δώσει μόνο τον βασικό και τα 4 επιδόματα που αναφέρουμε στην περίπτωση 3 πιο πάνω.
Η ΕΓΣΣΕ όμως έχει ένα από τα 4 αυτά επιδόματα,  το επίδομα ωρίμανσης (πολυετίας) -το οποίο έχει σταματήσει να ωριμάζει από 14.2.2012 βάσει της ως άνω ΠΥΣ. Άρα, το επίδομα γάμου χάνεται, στις 15.5.2013 και όχι την 1.4.2013 όπως εσφαλμένως έχει περάσει στα ΜΜΕ από τους δημοσιογράφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όσους αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ και λαμβάνουν μισθό ανώτερο της ΕΓΣΣΕ βάσει συμφωνίας, δεν μπορεί να γίνει περικοπή του επιδόματος γάμου παρά μόνο με διμερή τροποποιητική σύμβαση εργασίας.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετενέργεια δεν καλείται το τρίμηνο της παράτασης μιας ΣΣΕ, αλλά το διάστημα μετά τη λήξη του τριμήνου αυτού. Μετά τη λήξη του τριμήνου, οι όροι της ΣΣΕ “μετενεργούν”, δηλαδή καθίστανται όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας και μπορούν να μεταβληθούν μόνο με διμερή ατομική σύμβαση εργασίας και όχι μονομερώς από τον εργοδότη. Είναι δηλαδή διάταξη ενδοτικού και όχι αναγκαστικού δικαίου.

Eges logo 100x971.gif

Από το 1983, στο πλευρό του Επιχειρηματία

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image