Το προφίλ του νέου Έλληνα εξαγωγέα

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, που απέκτησαν διεθνή προσανατολισμό την τελευταία 3ετία παρουσιάζει μία πρωτοποριακή και καινοτόμα διαδικασία του Παρατηρητηρίου Νέων Εξαγωγέωντου Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση νέα ελληνική εξαγωγική επιχείρηση είναι μικρομεσαία, με κύρια δραστηριότητα γύρω από τα τρόφιμα, ενώ στη συντριπτική της πλειοψηφία εδρεύει στην Αττική. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός ότιμόλις το 1,57% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, στοχεύει, έστω και συγκυριακά, στην επέκταση των προϊόντων τους σε διεθνείς αγορές.

  • Μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, αύξηση των εξαγωγικών εταιρειών

Η κρίση έχει αφήσει έντονο το στίγμα της στις επιχειρήσεις της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα το 2012 είχε περιοριστεί στις760.000 επιχειρήσεις, από 860.000, σε σχέση με το 2007. Παράλληλα, αποκαλύπτει άλλο ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, την απόλυτη κυριαρχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων και καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός). Επιπλέον, μόλις το 24% των ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης.

Ωστόσο, και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ελλάδα ασκούν, είτε συγκυριακά, είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητασυνολικά, 12.000 επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου). Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ότι μέσα στην 3ετία της κρίσης, αντί να υπάρξει στροφή στην εσωστρέφεια, οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες προτιμούν να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά. Εντάσσουν λοιπόν σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις εξαγωγές, όχι σαν συγκυριακή μόνο προσέγγιση, αλλά και ως αναπτυξιακή επιλογή. Εξάλλου, τα 3/5 των νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων εντάσσεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  • Βασικό εξαγωγικό προϊόν τα τρόφιμα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι:

  • Στα Τρόφιμα δραστηριοποιούνται οι 3 στις 10 εξαγωγικές επιχειρήσεις (30%)
  • Στη 2η θέση, με ποσοστό 10% τα Μηχανήματα-Εξοπλισμοί
  • Στην 3η θέση οι Μεταφορές-Υλικό Μεταφορών
  • Στην 4η θέση, με ποσοστό 6,6% οι Εκτυπώσεις-Προϊόντα Συσκευασίας
  • Ο ήδη εξωστρεφής κλάδος των Δομικών Υλικών εκπροσωπείται με ποσοστό 5%, όπως επίσης και ο κλάδος Ένδυσης-Υπόδησης
  • Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι Σύμβουλοι Εξαγωγών-Αντιπρόσωποι-Μεσίτες (5%), επιβεβαιώνοντας την τάση ανάπτυξης υποστηρικτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά.
  • Επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας»

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται τα Πλαστικά Είδη (3,3%), η Πληροφορική-Λογισμικό (3,3%)Φάρμακα-Καλλυντικά (3,3%)Χημικά-Λιπάσματα (3,3%),Κοσμήματα (3,3%). Με μικρότερες εμφανίσεις εμφανίζονται δραστηριότητες όπωςείδη οικιακή χρήσης, οχήματα-σκάφη, είδη λαϊκής τέχνης κ.α. Η κατηγορία αυτήσυγκεντρώνει ποσοστό 12%, συνιστώντας σε απόλυτα μεγέθη τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο και επιβεβαιώνοντας την επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας» σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Την πρωτοκαθεδρία στις εξαγωγές έχει Αττική, όπου είναι εγκατεστημένο το 75% των επιχειρήσεων και από εδώ πραγματοποιείται άνω του 52% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, την Αττική ακολουθούν με ποσοστά στα επίπεδα του 5% η Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το γεωγραφικό χάρτη των Νέων Εξαγωγέων συμπληρώνουν η Θεσσαλία (3,3%), η Δυτική Ελλάδα (3,3%) και η Κρήτη (1,6%).

**Η έρευνα και τα αποτελέσματα, αναλυτικά, επισυνάπτεται παρακάτω.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Πηγή: ΑΝΚΟ/Enterprise Europe Network-Hellas

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image