Το τέλος στη συλλογή αποδείξεων

Τέλος εποχής στη συλλογή αποδείξεων επήλθε οριστικά πλέον μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο των φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον Ν 4446/2016.

Από την 1/1/2017 και μετά η μείωση του φόρου που αφορά τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία θα εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση δαπανών οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η πληροφόρηση για το ύψος των εν λόγω δαπανών θα παρέχεται στη Γ.Γ.Δ.Ε. από τους φορείς διαχείρισης των πληρωμών, γεγονός που θα καθιστά περιττή τη συλλογή από τους φορολογούμενους αποδείξεων.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για φορολογούμενους 70 ετών και άνω, φορολογούμενους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογικούς κατοίκους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. Η εξαίρεση αφορά την ηλεκτρονική πληρωμή και όχι τη συλλογή αποδείξεων η οποία ισχύει κανονικά και για αυτή την ομάδα φορολογουμένων. Ωστόσο στο νόμο έχει περιληφθεί και εξουσιοδοτική διάταξη προς τον υπ. Οικονομικών ώστε να εξαιρεί και άλλες ομάδες φορολογουμένων από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Εξαιρούνται τόσο από την πραγματοποίηση πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και από τη συλλογή αποδείξεων οι υπάλληλοι του υπ. Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαμβάνονται ο νόμος δεν κάνει διάκριση. Κατά συνέπεια περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν όλες οι δαπάνες απόκτησης αγαθών ή λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο. Ωστόσο με απόφαση του υπ. Οικονομικών μπορούν να καθοριστούν εξαιρούμενες δαπάνες, βάσει εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου.

Το ποσό της ελάχιστης δαπάνης που απαιτείται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με συλλογή αποδείξεων για όσους εξαιρούνται προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος γενικά και όχι ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία. Το ποσοστό προσδιορίζεται βάσει προοδευτικής κλίμακας η οποία είναι η εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
1-10.000 10%
10.000,01 – 30.0000 15%
30.000,01 και άνω 20%
ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ = 30.000

Η ποινή σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί το οριζόμενο ποσό δαπανών ορίζεται στο 22% επί του ποσού των δαπανών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του ορίου.

Παραδείγματα

  1. Φορολογούμενος με εισόδημα από μισθωτή εργασία 22.000 ευρώ. Οι απαιτούμενες δαπάνες είναι: (10.000 Χ 10%) + (12.000 Χ 15%) = 2.800 ευρώ. Εάν υποτεθεί ότι οι δαπάνες του είναι 2.100 ευρώ θα καταβάλλει φόρο 700 Χ 22% = 154 ευρώ.
  2. Φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από τόκους 500 ευρώ αλλά το τεκμαρτό του εισόδημα είναι 7.000 ευρώ. Εάν υποτεθεί ότι θα ισχύσει και για το φορολογικό έτος 2017 η ειδική πρόβλεψη του νόμου ώστε να φορολογηθεί η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων ως εισόδημα μισθωτής εργασίας[1] ο φορολογούμενος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δαπάνες 7.000 Χ 10% = 700 ευρώ, καθώς τα ποσοστά του πίνακα αφορούν το φορολογητέο εισόδημα γενικά.

Σημειώνεται ότι πέρα της ανωτέρω μείωσης του φόρου και η μείωση φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, που αφορά όλους τους φορολογούμενους, συνδέεται πλέον με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Δυστυχώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει προβλεφθεί βάσει νόμου, η εξαίρεση ηλικιωμένων, αναπήρων κλπ. ωστόσο έχει περιληφθεί εξουσιοδοτική διάταξη προς τον υπ. Οικονομικών για να καθορίζει εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση.

Τέλος με απόφαση του υπ. Οικονομικών θα ορίζονται κίνητρα για τους φορολογούμενους ώστε να υπερβαίνουν το οριζόμενο ελάχιστο ποσό δαπανών. Βέβαια μη ξεχνάμε το ψηφισθέν κίνητρο της συμμετοχής στη λοταρία με έπαθλα σε χρήματα ή σε είδος.

Σχετικά με το τελευταίο οι πληροφορίες της στήλης ότι τελάληδες θα διέσχιζαν όλη τη χώρα διαλαλώντας το μήνυμα: «πληρώνετε με κάρτες, πλούσια δώρα, πλούσια δώρα!!!» διαψεύδονται από τους αρμοδίους ως αναληθείς και υποβολιμαίες.

Εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και με το καλό να υποδεχθούμε το νέο έτος!

 

Βαγγέλης Μιχελινάκης

ΠΗΓΗ epixeirisi.gr

 

 

[1] Βάσει ψηφισθείσας διάταξης στο Ν.4446/2016  η σχετική πρόβλεψη θα ισχύσει και για το φορολογικό έτος 2016.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image