Το ψηφισθέν κείμενο του “4ου μνημονίου” (ή “πολυνομοσχεδίου”)

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Ακολουθεί το ψηφισθέν κείμενο του 4ου Μνημονίου όπως ψηφίστηκε χτες από την Βουλή των Ελλήνων

Νομοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
coronovirus_eges