Υπάρχει απώλεια σύνταξης λόγω εισοδήματος από άλλη πηγή;

Συνταξιούχος του ΟΓΑ με εισοδήματα από ενοικιαζόμενα δωμάτια, χάνει μέρος της σύνταξης?

Συνταξιούχος του ΟΓΑ με εισοδήματα από δικά του μελίσσια, χάνει μέρος της σύνταξης?

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 16 του Ν.3863/10 και το άρθρο 42 παρ 1 του ν.3996/11, περί απασχόλησης συνταξιούχων και των επιπτώσεων που επέρχονται στη σύνταξη, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους του ΟΓΑ (άρθρο 16 παρ 6 ν.3863/10).

Σύμφωνα δε με την παρ 7 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 Ν.3996/11, κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται , εκτός από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην  ασφάλιση του φορέα από  τον οποίο  συνταξιοδοτείται.

Στον ΟΓΑ , μείωση της σύνταξης γίνεται πλην των άλλων , εάν ο συνταξιούχος συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ ή άλλη πηγή ή εάν απασχοληθεί σε εργασία που καλύπτεται από την ασφάλιση άλλου ταμείου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το εισόδημα που αποκτά από την μελισσοκομεία δεν επηρεάζει την σύνταξη.

Για το εισόδημα όμως που αποκτά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια , πρέπει να  ερευνηθεί αν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 58 του Ν.4144/13, όπου ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης των εκμεταλλευτών τουριστικών καταλυμάτων.

Από το e-forologia

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image