Υποχρεώσεις από 01/01/2013 προς ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ – επιβάρυνση με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.09.14

Μετά την ανακοίνωση-έκπληξη του Μάριο Ντράγκι για την μείωση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο ιστορικό χαμηλό του 0,05%, όλες οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-2013, πλην Ν.Α.Τ., επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% με έναρξη ισχύος από 10-09-2014.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος 22/2014 του Ο.Α.Ε.Ε.:

“Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν.4158/2013, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης πλην Ν.Α.Τ., επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2013.

Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.09.2014 και εφεξής.”

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image