Φορολογικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον – Τι αλλαγές υλοποιήθηκαν, τι θα ισχύουν από 01/01/15, τι σχεδιάζονται

Αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης μιλώντας στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στη Βουλή, στη συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Σε δυόμιση χρόνια η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά τομών που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα. Θεσπίσαμε νέους σύγχρονους κώδικες, για τη Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών και το λογιστικό δίκαιο, τη Φορολογία Εισοδήματος, τη Φορολογική Διαδικασία. Νομοθετήθηκαν και υλοποιούνται πρωτοποριακά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Ειδικότερα:

1. Με την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το 2012 έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα απλοποίησης του φορολογικού συστήματος με κατάργηση πολλών διατάξεων τυπολατρικού χαρακτήρα και αναχρονιστικών θεσμών, όπως αυτού της απόρριψης των βιβλίων. Πριν από λίγες μέρες κάναμε πράξη αυτό που υποσχεθήκαμε ότι θα είναι το μόνιμο καθεστώς. Με το νέο νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

– Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία.
– Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές.
– Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.
– Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

2. Υιοθετήθηκε νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει απλοποιημένη μορφή, βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θωρακίζει το φορολογικό σύστημα από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

3. Άλλαξε η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με σημαντικές μειώσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων και αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις που προέκυψαν.

4. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές διαδικασίες που ήταν μέχρι σήμερα διάσπαρτες και αποσπασματικές σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και εύχρηστο νομοθέτημα.

5. Έγιναν παρεμβάσεις στη νομοθεσία για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ώστε να διευκολύνονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:
– Θεσπίσθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα, μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ, διάταξη στην οποία μπορούν να υπαχθούν, από 1ης Ιανουαρίου 2015, περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις.
– Δόθηκε στις επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ η δυνατότητα να καταβάλουν ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητά τους. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή πολύ σύντομα σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ.
– Καταργήθηκε η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, καθώς και η αίτηση επιστροφής του φόρου.

6. Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των κατασχέσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προστασία από τις κατασχέσεις των μισθών και των συντάξεων μέχρι και το ποσό των 1.500 ευρώ.

7. Θεσπίστηκε σειρά αναγκαίων παρεμβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων.

8. Πιστοποιήθηκαν περίπου 2.400 ελεγκτές και συστήθηκαν 400 νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων από 1100 νέους υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2015.

9. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ειδική τεχνογνωσία για την εξεύρεση και την ανάλυση των στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνει συγκέντρωση των στοιχείων των λογαριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ταυτοποίηση ονομάτων με φορολογουμένους και αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται ο ρυθμός ολοκλήρωσης των υποθέσεων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

10. Αντιμετωπίσθηκαν επικαλύψεις μεταξύ ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ στον έλεγχο και εκκαθαρίζονται με ταχείς ρυθμούς οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις προληπτικού ελέγχου του ΣΔΟΕ. Οι 11.000 περίπου εκκρεμείς υποθέσεις προληπτικού ελέγχου τον Οκτώβριο του 2013 έχουν περιορισθεί σε 4.200 υποθέσεις με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2014.

11. Στο μέτρο του δυνατού προωθήθηκαν ήδη ορισμένες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών.

12. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά βήματα για τη μετάβαση της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή μέσα από την καθιέρωση ηλεκτρονικών εφαρμογών. Αυτές οι εφαρμογές όχι μόνον διευκολύνουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών των φορολογουμένων με το Δημόσιο ταχύτατα, αλλά προσφέρουν και δυνατότητες για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αύξηση της συμμόρφωσης.

13. Προβλέψαμε τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών μέχρι και σε 100 δόσεις. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα μιας πραγματικής νέας αρχής στους φορολογουμένους, έτσι ώστε να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.

14. Στη φορολογία του αυτοκινήτου προβλέψαμε για πρώτη φορά το 2014 και σύντομα επεκτείνουμε και για τα επόμενα χρόνια τη δυνατότητα καταβολής των τελών κυκλοφορίας στη βάση των πραγματικών μηνών κυκλοφορίας μετά την άρση της ακινησίας.

15. Προσπαθώντας να δώσουμε ανάσα στην αγορά ακινήτων, προσαρμόσαμε το τεκμήριο απόκτησης ακινήτων στην πραγματική αξία που προκύπτει από το πωλητήριο συμβόλαιο ή και από έλεγχο και όχι στην αντικειμενική αξία, η οποία μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη.

16. Καθιερώσαμε και ενισχύουμε την ανεξαρτησία στη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Στόχος είναι μια αποτελεσματική φορολογική διοίκηση η οποία δίνει λύσεις στα προβλήματα, εφαρμόζει ταχύτατα τις διατάξεις που θεσπίζει η Βουλή και αφουγκράζεται την κοινωνία.

Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με τις απαραίτητες αλλαγές στη φορολογία ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους να μπορούμε να μιλάμε για πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση.

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούμε αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις. Χωρίς να θίγεται η αποφασιστικότητά μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα αντιμετωπισθεί και η ελληνική ιδιαιτερότητα ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο.

Επιδιώκουμε επίσης να θέσουμε σε εφαρμογή καινοτόμες ιδέες, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να καταπολεμηθεί περαιτέρω η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες.

Η χώρα βρίσκεται στο τέλος μιας επίπονης διαδρομής που σηματοδοτήθηκε από τις θυσίες των πολιτών. Επιδιώκουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα για την πατρίδα μας.

Δεν μετακινούμαστε από το στόχο της μείωσης των φορολογικών βαρών με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την επίτευξη σταθερών ρυθμών ανάπτυξης.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Για τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα οφείλει να έχει «οδικό χάρτη» που, μεταξύ άλλων στον τομέα της φορολογίας, θα περιλαμβάνει:
– Σταθερό φορολογικό περιβάλλον,
– Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που έντιμα συνεχίζουν να επιχειρούν μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια,
– Ανάδειξη της ευθύνης για τους φορολογούμενους αλλά και επιβράβευση των πολιτών και επιχειρήσεων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.
– Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει με τον τρόπο αυτό να μεταβεί σε μια νέα εποχή και κανένας δεν δικαιούται να στερήσει από τους Έλληνες αυτή τη δυνατότητα. Το πέρασμα στη νέα εποχή απαιτεί υπευθυνότητα και εθνική ομοψυχία. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν την ευθύνη. Μπορούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να δώσουμε στη χώρα τη θέση που της αξίζει στο σύγχρονο κόσμο.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image