Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015.

* Ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με το 2014

** Ο έλεγχος πρέπει να γίνει έως 30/4 επομένως δεν θα καταβληθεί ο Μάιος χωρίς έλεγχο των προϋποθέσεων

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/15.05.2015 (Αρ. Πρωτ. Σ48/38)
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015.

Πρωτότυπο έγγραφο <= Η εγκύκλιος της Γ.Γ.Κοινωνικών ασφαλίσεων ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ΕΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail: diefpar@ika.gr

Αθήνα, 15-5-2015Αριθ. Πρωτ. Σ48/38ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 22ΠΡΟΣ:Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/νση: Αειτουργίας

& Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών

Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος 11745 ΑΘΗΝΑ

2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/ νση Εκμετάλλευσης

Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

Πατησίων 12 10677ΑΘΗΝΑ

3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Πατησίων 12

10677 ΑΘΗΝΑ

4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015

ΣΧΕΤ: Η εγκ. 38/2014 και το με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014 Γενικό Εγγραφο

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. Φ80000/47819/1856/16.2.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015, η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΝ6Κ465ΦΘ5-ΖΓΞ.

Ο χρόνος πρώτης καταβολής του επιδόματος και τυχόν αναδρομικών ποσών έτους 2015 στους δικαιούχους καθώς και σχετικές οδηγίες θα γνωστοποιηθούν με μεταγενέστερο έγγραφο, δεδομένου ότι προς το παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των δικαιούχων μέσω της διασταύρωσης των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΗ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image