1η επικαιροποιημένη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ για αλλαγές στην ακίνητη περιουσία

27/01/2015

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω αναφερόμενες αλλαγές στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2014 και εφόσον οι μεταβολές αυτές υφίστανται και την 1η Ιανουαρίου του έτους 2015, οφείλουν να δηλώσουν τις μεταβολές αυτές στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2015 μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.

Αν αποκτήσετε ακίνητο για πρώτη φορά από το 2015 θα πρέπει κατά κανόνα:

· Αν το αποκτήσετε από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, θα πρέπει να το δηλώσετε ηλεκτρονικά μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

· Αν το αποκτήσετε από κληρονομιά, πρέπει να το δηλώσετε μέσα σε 13 μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση διαθήκης ή, εάν κάνετε στο μεταξύ αποδοχή κληρονομιάς, μέσα σε ένα μήνα από αυτή.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις αποβιωσάντων, (εφόσον είχαν υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για το έτος 2015), οι δηλώσεις των οποίων υποβάλλονται από τους κληρονόμους τους χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Eσόδων
Υπουργείο Οικονομικών
Καρ. Σερβίας 10
10184 Αθήνα

Office of SG for Public Revenue.
Ministry of Finance
10, Karagiorgi Servias Str.
Athens 10184, GR

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image